header-pavane_2017.jpg

Welkom bij Pavane

In mei 1984 was er een aantal mensen in het fraaie vestingstadje Heusden in Noord Brabant die met hun stemmen samen muziek wilde gaan maken. O.l.v. Wil Sep werd toen Vocaal Ensemble PAVANE opgericht. Wil heeft de basis gelegd voor het a capella zingen met het ensemble. Vanaf het begin werden wereldlijke liederen gezongen uit de Renaissance en de vroege Barok.

Na 7 jaar nam Bert Nederlof, zelf vanaf het eerste uur lid als bas, het dirigeerstokje over. Hij streefde er naar om PAVANE op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. En terugkijkend naar de recensies van concerten tijdens zijn dirigentschap, mag de conclusie getrokken worden dat hem dat gelukt is.
De interpretatie van de oude muziek en de emotie die muziek bij de mens teweeg brengt, waren de drijfveren voor Bert om het ensemble steeds weer opnieuw te stimuleren en te raken.
We zongen nooit zomaar een lied omdat het een leuke melodie had, maar Bert verdiepte zich altijd in de achtergrond.
Hij ging er vanuit dat als mensen samen muziek maken, dit hun kijk op de wereld beïnvloedt.
En dat het voornaamste doel van musiceren is, dat je doordringt tot de diepere lagen van het gevoel, dat het je hart raakt.
Tijdens zijn muzikaal leiderschap componeerde hij zelf stukken die het ensemble ook ten uitvoering bracht.
Bert was meer dan 30 jaar betrokken bij PAVANE en hij heeft de basis gevormd voor een groep zangers en zangeressen die na al die jaren intussen zangvrienden zijn geworden. In 2014 moest hij door ziekte stoppen.

Werden er met Bert al verschillende malen uitstapjes gemaakt naar de Romantiek en hedendaagse muziek, dat werd daarna met Ton van Alphen verder uitgebreid.
Ton was een muzikaal leider met een enorm sterk auditief vermogen: elk klein foutje werd gehoord en dat maakte dat, zelfs bij stukken die al langere tijd gezongen werden, het ensemble zelf nog beter ging luisteren.
Ook met hem heeft PAVANE een verdere ontwikkeling doorgemaakt en een hele fijne tijd gehad.

In de periode tussen de twee muzikaal leiders in trad het ensemble zonder dirigent op. Tenor Ruud nam dan het leiderschap op zich. De zangers en zangeressen merkten dat ze meer en intensiever contact hadden met het publiek als er geen dirigent vóór het ensemble stond.
Ook van het publiek kwamen enthousiaste reacties over de interactie die tijdens de optredens ontstond.
Het besluit werd genomen om vanaf die periode voortaan in te studeren met een muzikaal leider en de concerten zelfstandig uit te voeren.
Geen gemakkelijke opgave voor een muzikaal leider; wél samen instuderen maar niet samen concerteren.

Na 3 mannelijke dirigenten ligt het muzikaal leiderschap sinds april 2016 in handen van Esmeralda Schütz. Een jonge, energieke vrouw die door haar conservatoriumopleiding en groot muzikaal gevoel haar 'mannetje' staat.
De 10 huidige leden wonen in de wijde omtrek van Heusden, twee zijn al vanaf de oprichting lid! Allen enthousiaste amateurs die ieder met hun persoonlijke inbreng naar een zo hoog mogelijk niveau streven.

Het huidige repertoire van PAVANE bestaat uit wereldlijke liederen van Renaissance tot Barok, van Romantiek tot en met de 21ste eeuw. Het ensemble heeft veel affiniteit met de Engelse liedkunst, met liederen van componisten als Dowland, Gibbons, Vaughan Williams. Ook ontbreekt harmonieuze muziek uit het lichtere genre niet.
PAVANE treedt regelmatig op met een zeer gevarieerd programma in en buiten de regio. Meestal in ruimtes met een voor a capella gezongen liederen goede akoestiek, zoals kastelen en kleine kerkjes.

Rondom kersttijd wordt er veelvuldig opgetreden met zowel oude als moderne bewerkte liederen en Christmas Carols.
Intussen heeft PAVANE 3 cd's uitgebracht: 'Audite Nova', A Babe is Born' en 'And so it goes'.

Ieder jaar maakt het ensemble een uitstap van enkele dagen naar binnen of buitenland om de onderlinge band te versterken en concerten te geven. Het ensemble is een hechte club van zangers en zangeressen geworden, dat lief en leed én hun passie om a capella te zingen met elkaar deelt.
Volgens toehoorders is deze onderlinge band tijdens optredens te horen; de stemmen zijn compleet op elkaar 'afgestemd'.
De wekelijkse repetitie vindt plaats op woensdagavond in 's Hertogenbosch.

Het laatste nieuws rondom PAVANE vindt u onder het tabblad NIEUWS op deze website